يكشنبه, ۲ آبان ۱۴۰۰، ۰۹:۰۳ ق.ظ

۵ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

پیام 8 پیش به سوی ظهور: معاونان امام زمان(عج)

پیام های پیش به سوی ظهور

بسم الله الرحمن الرحیم

 معاونان امام زمان(عج)

(امتثال کنندگان به اوامرش)

 

اللهم اجعلنی من ....الممتثلین لاوامره(دعای عهد) خدایا مرا در جمع امتثال کنندگان به اوامرش قرار بده.

پیام 7 پیش به سوی ظهور: شتابندگان به سوی امام زمان(عج)

پیام های پیش به سوی ظهور

 بسم الله الرحمن الرحیم

شتابندگان به سوی امام زمان(عج)

(المسارعین الیه فی قضاء حوائجه)

 اللهم اجعلنی من..... المسارعین الیه فی قضا حوائجه(دعای عهد) خدایا مرا از شتابندگان بسوی امام زمان(عج) برای رسیدگی به حوائجشان قرار بده.

پیام 6 پیش به سوی ظهور: مدافعان امام زمان(عج)

پیام های پیش به سوی ظهور


بسم الله الرحمن الرحیم
مدافعان امام زمان(عج)

 اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و الذابین عنه....

خدایا مرا از .......مدافعان امام زمان(عج) قرار بده...(فرازی از دعای عهد)
الذابین عنه: (ذود) یعنی حمایت کننده، دفاع کننده و یاریگر

پیام 4 پیش به سوی ظهور: شرط خدمتگزاری در رکاب امام زمان(عج)

پیام های پیش به سوی ظهور

بسم الله الرحمن الرحیم

شرط خدمتگزاری در رکاب امام زمان(عج)

(برای او، به سوی او و در راه او باشیم)

اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه والذابین عنه و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه و الممتثلین لاوامره و المحامین عنه و السابقین الی ارادته و المستشهدین بین یدیه(فرازی از دعای عهد)