يكشنبه, ۲ آبان ۱۴۰۰، ۰۹:۰۶ ق.ظ

۲ مطلب با موضوع «معرفت نفس» ثبت شده است

کلاس معرفت نفس

معرفت نفس

بسمه تعالی

  معرفت نفس

نفس حقیقت ما می باشد و آن چیزی که احاطه اش می کند هوای نفس است.

شناخت حضرت مهدی علیه السلام بدون شناخت نفس محال می باشد وکسی که نفسش را نشناسد هم دراین دنیا کور است و هم در آخرت و این خیلی مهم است و کسی که امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت ازدنیا می رود

باید تا می توانیم استغفارکنیم تا بفهمیم که چی کم داریم ، اگر بفهمیم چه خلاءهایی داریم آن وقت جبران می شود.

مهم این است که ما درجاده سفرخلق به سوی حق باشیم حالا اگر در این مسیر هم اجل ما برسد خداوند اجر آن بنده ای را می دهد چون تا آخر مسیر رفته است چرا که اجل مهلتش نداد.

حرکت دراین مسیرباید با راهنمایی و دقت انجام شود.

هیچ وقت نگوئیم این ((نفس من)) بگوئیم این ((حقیقت من )) که وقتی کار خوبی انجام می دهم ، مثلا وقتی گرسنه ها را سیر می کنم ، یک احساس خوبی بهم دست می دهد ، اون حقیقت من است که اینجور شاد می شود.

وقتی من به حقیقت خودم می رسم و شاد می شوم این دیگر حجاب نورانی نیست.

حقیقت ما چیست ؟

حقیقت من چیست که اینقدر آقا امیرالمومنین(ع) برایش ناله می زد و میفرمود که ظلمت نفسی، باید ضجه بزنیم استغفار کنیم و ازخداوند خصوصاٌ در نمازهای واجب بخواهیم مرا به معرفت نفس برسان

شما ازحقیقت خودت چی می دانید ؟

نفس مساوی است با حقیقت من حالا چی احاطه کرده آن را ؟هوای نفس و نفسانیات، این یک نکته مهم است.

برویم پیش خدا "و قد اتیتک یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی" با این حال که آمده ام ولی هیچی نمی فهمم تمام وجودم را تقصیر و گناه احاطه کرده ، پس الهی العفو.

بگوئیم پیش طبیب (خدا) که آمده ام ولی نمی شنوم ، چی این قشاء را ایجاد کرده در دلم ، نمی بینم ، چی جلوی چشمانم غشاء ایجاد کرده ، الهی العفو، خدایا می خواهم دلم را شستشو بدهم.

برای سیرالی ا... باید نقشه راه را بدانیم تا درست حرکت کنیم.

ما یک حقیقت داریم ، یک روح داریم ، یک جسم ، به آن حقیقتمان می گویند نفس. خدا روح را امانت داده به دست حقیقتمان ، ما یک روح ویک جسم داریم پس روح و جسم، امانت هایی هستند که خدا به حقیقت ما امانت داده که بهش می گویند نفس.

حالا این جسم تا کی در دست ماست ، تا زمانیکه روح دردست ماست یعنی به محض اینکه روح از جسم بیرون کشیده بشود دیگر جسم هم دست ما نیست ، روح هم بلافاصله از ما گرفته می شود یعنی امانت هایش را تحویل می گیرد به محض قبض روح شدن ، قبض روح شدن یعنی روح را گرفتند و جسم را هم گذاشتند درخاک.

حالا آن حقیقت من چی دارد ؟ عزت نفس دارد چرا؟ چون العزه لله جمیعا ، چون هرچی عزت هست ازآن خداست ، ونفس من در نهایت قرب خداست ،

به محض اینکه روح را به من دادند و دمیدندش در جسمم، بعد هواهایی و نفسانیاتی آمد و نفسم را احاطه کرد یعنی حقیقتم را ، و این را می گویند هوای نفس که همان آلودگی ها ، شیطنت ها یعنی نیرنگ هایی و دامهایی که شیطان برای من قرارداده بود آمد حقیقت من را دربرگرفت ، درنتیجه فراموش کردم دارائی های خودم را ، فراموش کردم چی دارم ، روح دارم و جسم دارم از لحاظ عالم پایین و فراموش کردم که چی در عالم مافوق دارم ، و آنها، امام زمان است ، معصومین است ، انبیاء است ، که همه اینها زیر سایه خداست ، یدالله فوق ایدیهم.

جسم متعلق به عالم طبیعت و ماده است.

روح متعلق به عالم مجرات است عالم روحانیات است.

خدا حقیقت من را خلق کرد در عالم مجردات بعد از روح خودش دمید در جسمم پس دارائیم شد دو تا چیز یک روح و یک جسم.

حقیقت ما همان چیزی است که آیه قرآن بهش تعلق می گیرد ، نحن اقرب من حبل الورید ( من ازرگ گردن به حقیقت شما نزدیکترهستم ).بله این آن حقیقت من است که از رگ گردن جسمم به خدا نزدیکتر است.

کل سفرما رفتن ازجهالت ها به سوی دانائیها ست. وقتی که من حرکت کردم ومعرفت پیدا کردم. حقیقت خودم را می فهمم که دراین حقیقت همه حقایق درآن واحد وجود دارد و می رسم به اسماء الله ، و می رسم به خدا ، یعنی می رسم به همه چی.

روح دارائی من است وقتی مثلاٌ اینترنت داشته باشم همان روح را بعنوان مثال اینترنت در نظر بگیریم وقتی به اینترنت وصل باشیم پیام می دهیم وپیام می گیریم ، اگر روح داشته باشم در کالبد جسمم یعنی به وسیله جسمم ، عمل صالح انجام می دهم یا نمی دهم ، یا دریافتهایی به وسیله عقلم از این عالم دارم یا ندارم ، پس من اگر اینترنت داشته باشم یعنی اگر این روح هنوز در جسمم باشه من می توانم پیام بدهم یا پیام بگیرم حالا آن حقیقت من کجاست ؟حقیقت من همان نفس است.

چرا متوجه نشدیم چون توضیح از بالا به پایین بود.

حالا ازپایین به بالا توضیح می دهیم ،

اگر اینترنت وجودمان که همان روح است اگر قطع شود نه دیگر می توانیم نمازقضاء بجا بیاوریم ، نه خدمتی انجام دهم ، خدایا به تو پناه می برم از اینکه شیطان من را به فراموشی می اندازد.

 

فردا که اینترنت وجودمان قطع شود حسرت انجام یک عمل صالح به دلمان می ماند. دیگر نمی توانی از طریق روحت به جسمت دستور بدهی بلند شو و فلان کار را انجام بده ، پس شاکر باشیم که هنوز روح از کالبد جسممان خارج نشده.کارهای خوبمان را به تاخیرنیندازیم معلوم نیست شاید هرلحظه اینترنت وجودم قطع شود ومن دیگرنتوانم آن کارهایی را که می خواستم انجام دهم.

پس قدرخودمان را بدانیم ، قدر دارائی هایمان را بدانیم ، ما یک حقیقتی داریم که این حقیقتمان گمشده چطوری پیدایش کنم ؟ازپایین شروع کنیم برسیم به بالا

ببینید شما می توانید به وسیله چشم ، گوش ، دست وپا می توانید کلی پیام به این عالم منتقل کنی ، وپیامهایی ازاین عالم دریافت کنی ، لازمه اش چیست ؟داستان اینترنت روحت است ، تواگرروح درجسمت باشد می توانی این کارها را انجام دهی اگرنباشد نمی توانی ، خوب من به این عالم چی منتقل بکنم یا دریافت کنم وقتی خودم هیچی نمی فهمم و هیچ حقیقتی را دریافت نکرده ام ؟ پس اگربفهمم که حقیقت من یک چیزدیگر هست که اگرمن بهش برسم بعد می توانم ازاینترنت روحم استفاده کنم.

وقتی فهمیدم که من نمی فهمم ، باید به چی فکرکنم ، وگمشده ام کجا می باشد وقتی به این حقیقت رسیدم چه کار می کنم ؟می روم دائما استغفارمی کنم الهی العفو. دوباره استغفرالله ربی واتوب الیه گویان میروم درخانه طبیب اطباء عالم میگویم یا مهدی یابن الحسن نیمه شب می روم ، نیمه شب تشنه ها خودشان را باید نشان دهند ، حتی شده به قدر چند ثانیه ، ازخواب بلند می شوم وقتی که خلوت است وقتی که فقط دلسوخته ها بیدارند، ناله می کنم ، انابه می کنم ، فکرمی کنم درمورد خودم که چه کردم که اینگونه ازخودم دورافتاده ام ازحقیقت خودم دورافتاده ام ، خدایا نفهمیده ام که با خودم چه کردم ، پس ببخش مرا بخاطرآن کارهایی که باید می کردم ونکردم وکارهایی که نمی بایستی می کردم وکردم ، مرا ببخش ودائماٌ این را ازخدامی خواهم واین کارادامه پیدا می کند ،

 مرغ باغ ملکوتم نیم ازعالم خاک چند روزی قفسی ساخته اند بهره تنم

اینقدراین کارادامه پیدا می کند ، اینقدرسعی می کنم حق الناس راادا کنم سعی می کنم توبه کنم ، دل دیگران را بدست بیاورم ، اینقدرسعی می کنم جهاد فی سبیل الله انجام دهم یعنی خوب همسرداری کنم ، تا اینکه یکی ازاین روزها دربازمی شود لطفا دقت کنید ، ازکجا به کجا ( الصلاه معراج مومن ) چی شد که خدا به ما گفت روزی 5 بارنمازبخوان آن هم تکراری برای اینکه یک روزماشین وجودت استارت بخورد و روشن شود درنمازبه برکت نمازبه واسطه نمازاین ماشین وجودت روشن شود.

آیه قرآن ، برو دنبال وسیله ، چرا می روی فقط به دنبال چراغانی کردن برای امام زمان ، یا می روی دنبال جشن گرفتن وجشن رفتن ، دنبال شیرینی وشکلات گرفتن اینها خوب است اما برای رسیدن به معرفت نفس خیلی کم است ، برای اینکه ثوابی به مابدهند خوب است اما باز کم است ، باید درپیشگاه امام زمان ضجه بزنم ، ناله کنم ، بگویم آقا می خواهم برای اسلام خدمت کنم ، من درراه تو، درراه انقلاب جهانی تومی خواهم کارکنم واولین کاری که می توانم بکنم مردم را آشناکنم ، با امام زمانم ، باحقیقت وجودش. تواگرمی خواهی دل اقا امام زمان شاد بشود، حجابت را رعایت کنی ، می گوید اصل کار دل است ، من امام زمان رادوست دارم ، بگو محال است کسی کسی را دوست داشته باشد وخون به دل امام زمان کند. به خودت بگو اگرتوعاشق امام زمان هستی اینقدرخون به دل امام زمان نکن ، نشان بده که داری خودت را به وسیله یعنی امام زمانت نزدیک می کنی ، پس 1- ازنمازوصبراستعانت بجوئیم ، برو به منکرعلی بگونمازخود قضا کند این چه نمازی است که می خوانیم وهیچ کاری برای امام زمان نمی کنیم ، این چه نمازی است که می خوانیم و با حضرت مناجات نمی کنیم ، این چه نمازی است که می خوانیم ولی دلمان برای امام زمان نمی تپد صبحهای جمعه تخت می خوابیم وعین خیالمان نیست ، آقا امیرالمومنین (ع) فرمودند اگرنمی توانی جلوی این زبانت را بگیری مثل من، یک سنگ ریزه دردهان قراربده که هرموقع خواستی حرف بزنی این سنگ ریزه را ازدهانت تا می خواهی بیرون ببری دراین فاصله فکرکن که چی می خواهی بگوئی ، یک جوری خودت را دربند بکش تا ندبه کنی برایش ، خواب نمانیم ازندبه های روزجمعه. کیفیتش را بالا ببر ، یضج ، یعج ،برای روزهای دیگر دعا برای فرج بخوانیم کمیتش را ببریم بالا یعنی به تعداد نفسهایی که می کشیم. به هرکسی که می گوئیم برای فرج زیاد دعا میکنید؟ می گوید بله ، این بله یعنی درطی روز دویا سه مرتبه به یادش می افتیم آیا این هنر است؟ به من بگو تو در طی روز و شب کلاٌ چه کار می کنی ؟ زیاد می خوریم ، زیاد می خوابیم ، زیاد نفس می کشیم.

 

باید اینگونه زیاد برای ظهور دعا کنیم ، یکی از این لحظات که در تب و تاب هستیم و همه کار می کنیم اما یک چیزی در دلهایمان هست که هیچ کس نمی داند ، و آن این است که من باهمه این تقلاهایی که می کنم یک خلائی دروجودم هست و خودم را نمی شناسم ، میشه کسی که حتی خودش رانمی شناسد بتواند حقیقتا به دیگران خدمت کند ، محال است. پس باید چیکارکنم ؟ اولین آهی که می کشم ،چون ازراهش آمدم ، به اجابت می رسد. پس بیائیم ضجه بزنیم ، ناله کنیم ، توی این نقطه خودت را قراربده وازاین نقطه به هرجا که نگاه کنی حرم پیداست

 اما وقتی که این نقطه را فراموش می کنیم بعد چه اتفاقی می افتد مثل خیلی وقتها که حرم پیداست ولی تو مشغولی ، دوباره توبه ، ناله و استغفار تا که وقتش برسد ، به آیه " و استعینوا بالصبر و الصلاه" اعتماد کن به خدا اعتماد کن ، بعد یکی ازاین روزها نگاهت می افتد به حقیقت این عالم ، می بینی حقیقت خودت را که آنجایی ، ولی فکرمی کردم که من آن روحی هستم که درونم هست بعد می بینی که حقیقتت چیز دیگریست. تا می آیی که بهش انس بگیری و خودت را دریابی یک مقدار طول می کشد ، هرچقدر که با حقیقت خودت انس بگیری و ذوق کنی از حقیقت خودت ، آنگاه نگاهت به بالاتر می افتد می بینی بین خودت و خدا اصلا فاصله ای وجود ندارد و آنجا عالم وحدت است. اینجاست که گفت نحن اقرب من حبل الورید حالا بگو ببینم این حقیقتی که ازخدا می بینی به تو نزدیک تراست یا به رگ گردن جسمت به حبل الورید ، حالا کدام نزدیکتر است منی که با حقیقت تو در وحدت هستم ( خدا ) یا این رگ گردن جسمت؟ ما درعالم مجردات، عالم روحانیات که دیگراین حرفها رانداریم، خیلی ذوق میکنی إنا لله ( دیدی منو ) وانا الیه راجعون و بالاخره آمدی پیش خودم. به حقیقت خودت رسیدی ، من عرف نفسه فقد عرف ربه فاصله ای از معرفت به حقیقت خودت و معرفت خدا وجود ندارد ، همه دریک عالم است ، عالم وحدت ، عالم علم ، عالم عقل ، عالم شعور، عالم نور، ونورانیتها ، گاه گاهی سرمی زنی به عالم ماده و طبیعت ومی خواهی دارائیهایت را بررسی کنی ، وقتی نگاه می کنی می گویی تا این روح دربدنم هست بیایم کارکنم ، بهترنمازبخونم با این جسمم ، بهترحرف بزنم ، بهترمحبت کنم ، بهترزندگی کنم ، بهترنشست وبرخاست کنم وگاهی هم با حقیقت خودت نگاهی هم به بالا می اندازی ، یعنی با وجودت به وجود نظرمی اندازی به حقیقت وجود نظرمی اندازی.بعد می بینی فاصله ای بین تووخدا نیست بعد اسماء الله به تورخ نشان می دهد اون چیزی که با حقیقت وجود خودت می بینی این که خدا نیست ، این اسماء وصفاتش است ولی این اکتفا می کند. ومن عرف نفسه فقد عرفه ربه ، معرفت خدا همان است که برایت فهمش را اذن دادن ، خوب سفرکردی اول من الخلق الی الحق حالا دوباره برمی گردی ومی آیی به پایین دست بقیه را می گیری ومی بری این است که می گویند تا آدم خودش را نشناسد هر چه هم قرآن بخواند ، نهج البلاغه بخواند ، حافظ کل قرآن هم باشد ، خدمت به خلق کند تا معرفت نفس را پیدا نکند نمی تواند عامل خدا در روی زمین باشد محال است. پس با معرفت نفس می تواند عامل خدا بر روی زمین باشد.

ولی اگر معرفت نفس را پیدا نکنیم درهمین دنیا به محض قبض روحمان ، برای مدتی مارا به جهنم می برند و برای اینکه جهالتهایشان ازبین برود یک مقداری عذاب می بینیم بعد ما را به بهشت می برند.

صلوات برمحمد و آل محمد.

والسلام

********************************************

 

"واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال و لا تکن من الغافلین"(اعراف: 206)

"و نفس و ماسواها _فالهمها فجورها و تقواها _ قد افلح من زکاها"(شمس: 7-9)

 نفس و ما سواها _ فالهمها...........به حیقت انسان یعنی به نفس او الهام کرده شر و خیر را

اگر انسان حقیقت خودش را شناخت به الهامات هم دسترسی پیدا میکند

ما فاصله بین "من عرف نفسه" تا عرف ربه" را بوسیله همین الهامات طی میکنیم

کسی تا خودش را یعنی نفس را نشناسد نمیتواند آنگونه که باید و شاید از الهامات بهره ببرد

قد افلح من زکاها - تازه بعد از معرفت نفس است که انسان میتواند آنرا تزکیه کند

وقتی که انسان به معرفت نفس میرسد اون موقع قوای بالفعل او بالقوه میشود

و آنوقت بهتر میتواند الهامات الهی را به برکت ولایت امام معصوم(ع) دریافت کند

یک راه میون بر هست که آن را ممکن میکند و آن اتصال به امام زمان(عج) میباشد

وابتغوا الیه الوسیله

بله با یکی یکی درست کردن عیوب خیلی کار مشکل میشه اما اگه انسان به معرفت نفس برسه کلا به حقیقت یه اسماءالله میرسد و آن موجب تزکیه اش میشود(تزکیه دل و عملش)

ولی هر کس که به امام معصوم یعنی به ولایت وصل بشه: لهم نصیب مما کسبوا

بله اما با درک حضور امام زمان(عج با انتطار فرج و دعا برای فرجشان با برقراری ارتباط روحی با ایشان

🎀یک فرمول فوق العاده بر گرفته از آیات قران:

(اولین حرف همه این فرمول "تاء" است که با جمع آنها به نتیجه آن که تاء آخر است میرسیم یعنی 🌹تقرب بخدا🌹)

🌹توبه از ته دل +

🌹تفکر در جهت اصلاح اعمال +

🌹تلاش در جهت اصلاح اعمال +

🌹توسل بخدا و معصومین علیه السلام(علی الخصوص به امام زمان عج و در صورت امکان نوشتن عریضه به ایشان ) +

🌹= تقرب بخدا و رفع مشکلات و گرفتاریها (لاخوف علیهم و لا هم یحزنون)

تا انسانها به معرفت نفس نرسند هر چقدر که روی نفسانیات خود کار کنند اون نتیجه مطلوب رو نخواهد داد

انسانها باید به معرفت نفس برسند تا بتوانند تزکیه نفس داشته باشند

باید اول نفس شناخته بشود تا بتوان بعد آنرا تزکیه کرد

هر چقدر که چله بگیریم کتاب بخونیم تلاش کنیم تا به معرفت نفس نرسیم اون تلاش هامون و نتیجه آن مقطعی خواهد بود

"افلا یتفکروا فی انفسهم ....................و ان کثیرا من الناس بلقای ربهم لکافرون"(روم: 8)

تفکر در نفس + توسل = معرفت نفس = لقاء پروردگار

حب الدنیا راس کل خطیئه

جمع نقیصین محال است

محاله که در دلی حب دنیا و حب خدا جمع بشه

حالا هی کتاب بخونیم جواب نمیده

باید دل انسان از تعلقاتش آراد بشه تا بتونه ظرف به کمال رسیدنش بشه

یک ساعت تفکر معادل 120 سال عبادته

تفکر در نفس + توسل = معرفت نفس = لقاء پروردگار

"افلا یتفکروا فی انفسهم ....................و ان کثیرا من الناس بلقای ربهم لکافرون"(روم: 8)

همین که انسان در خیلی چیزها صبح تا شب فکر میکند اما در مورد معرفت نفس خیر , نشاندهنده این است که چقدر شیطان در آن زمینه مراقب است و ما را مشغول کرده است که مبادا در معرفت نفس تفکر کنیم

**********************************************

"اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم"(بقره: 44)

اگه انسان بخواهد امر به معروف کند باید معرفت نفس داشته باشد

کسی که حقیقت خودش را نمیشناسد نمیتواند مردم را با حقیقت آنگونه که شایسته است آشنا کند

نکته: کسی که حقیقت خودش را نمیشناسد نمیتواند آنگونه که شایسته است مردم را با حقیقت آشنا کند

امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است

خداوند از ما سوال کرده که زودتر خودمان را شایسته آن توفیق بکنیم

البر یعنی امام زمان(عج)

سوال : آخه میشه شما از آقا جانمان به دیگران بگی و هنوز حقیقت خودتو نشناختی؟

عموما همه فقط دوست دارن کاری بکنن برای آقا

حدیث: کسی که از دنیا برود و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است

میشه کسی خودش را نشناخته امام زمانش را بشناسد؟

بقیه آیه: "و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون"(بقره: 44)

تازه تو کتاب آسمانی یعنی نقشه راه رو هم تلاوت میکنی اما مشکل اینه که تو تعقل نمیکنی

خدا عالم رو و ما رو خلق کرده برای اینکه به کمال برسیم به خودش مقرب بشیم و راه بکمال رسیدنمان ولایت پذیری و ولایت مداریست

ما عقل خودمان را استفاده میکنیم اما بدون توجه بخدا

خطبه 222 نهج البلاغه میفرماید: بدرستیکه با توجه بخدا چراغ های عقل روشن میشه

ما چون عموما بخدا توجه خالصانه نداریم چراغ های عقلمان خاموشه پس اون عقل نمیتونه راه رسیدن به معرفت نفس رو بهمون نشون بده

به روح انسان عقل هم گفته میشه

ما یک جسم داریم و یک روح. خدا به ما یک جسم داده و یک روح

وقتی میگم ما یعنی حقیقت ما(نفس)

خدا به حقیقت ما یعنی به ما یک جسم داده و یک روح

ما بوسیله روحمان هست که جسممان را اداره میکنیم

در واقع ما باید بوسیله روحمان یعنی عقلمان , جسم مان را اداره کنیم که معمولا این کار را نمی کنیم

یعنی در واقع حقیقت ما باید روح یا عقلمان را مدیریت کند تا او بتواند بر جسم حکومت کند

بله آیه 45 سوره حج اشاره به این مطلب دارد که چرا نمیری زمین و زمان رو زیر وزو کنی تا به حقیقت برسی

******************************************

الهی هب لی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب خجب النور فتصل معدن العظمه فتصیر ارواحنا معلقه بعز قدسک(فرازی از مناجات شعبانیه)

قلب یعنی همون روح یعنی همون که بهس میگیم عقل اون باید نورانی بشه

خدا باید بهش نظر کنه تا نورانی بشه

باید ما از منقطع از تعلقات بشیم تا خدا بهمون نظر کنه

ما باید این توفیق رو از خودش بخواهیم

از ته دل

و باید امام زمان زو شفیع قرار بدیم

باید از آقا حانمان اون توفیق رو بخواهیم

تا اینکه روح ما یعنی عقل ما یعنی جان حجاب های نور رو بدرد

حجابهایی که از حنس نور بنظر می آد اما حقیقت نور نیست

برداز حجاب تا جمالش بینی

تا طلعت ذات بی مثالش بینی

ما نباید دنبال نفسانیات بریم

که بله اون سرابی بیش نیست

منیت ریشه و دلیل همه کوریها و جهالتهاست

و جمع نقیضین محاله

نمیشه در کسی منیت مشتعل باشه در عین حال بتونه به معرفت نفس برسه

ما در عین حالیکه معرفت نفس نداریم میگیم : خدایا پاره کن حجابهای نور رو با بصیرت روح و قلبمون (حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور9

اما آن موقع که حجابهای نور پاره شد و حقیقت خودمان را دیدیم که او هم از جنس نوره و حقیقت اسماء را دیدیم(فتصل الی معدن العظمه) آنوقت هست که ارواج ما هم وصل به آستان عزت مقدسش میشود

فتصیر ارواحنا معلقه بعز قدسک

الهی هب لی کمال الانقطاع الیک : این توفیق برای یک خانم باید در مسیر خوب شوهرداری کردن حاصل بشه درمسیر اطاعت از همسر , پدر و مادر , ولایت فقیه, ................

دنیا رو علم داشته باشیم تا در حیطه عمل زمین میخوریم محاله که به معرفت نفس برسیم

حالا هی توسل کنیم فایده نداره

تفکر+توسل= تقرب

مگر نه اینکه رزمنده ها در نبرد با دشمنان اسلام تو جبهه های جنگ کشته بشن شهیدن و نزد خدا روزی میخورن

تازه اون جهاد اصغره که اینطور مورد عنایت قرار میگیره

حالا دیکه ببینین کسی که جهاد اکبر دبکنه یعنی جهاد با نفسانیاتش , خدا چطور ازش پذیرایی میکنه

گروه تشکیل بدیم مطالعه کنیم توسل داشته باشیم خوبه اما هیچکدوم بدون مبارزه با نفسانیات ما رو به معرفت نفس نمیرسونه

بله هر چه هست در حقیقت نفس است

اما حیف قلبی که باید به بصیرت یعنی به مشاهداتی برسد مشغول علایق دنیایست

کسیکه حقیقت خودش را نشناسند در واقع دارد بخودش ظلم میکند(ظلمت نفسی)

چون بدون معرفت نفس نمیتواند آنگونه که باید و شاید با نفسانیاتش مبارزه کند

******************************************

) وَ لا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ لا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ (34) وَ ما یُلَقَّاها إِلاَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَ ما یُلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ (35)

 هرگز نیکى و بدى یکسان نیست، بدى را با نیکى دفع کن، تا دشمنان سرسخت همچون دوستان گرم و صمیمى شوند! 35- اما به این مرحله جز کسانى که داراى صبر و استقامتند نمى‏رسند، و جز کسای که بهره عظیمى از ایمان و تقوا دارند به آن نائل نمى‏گردند.

حسنه ولایت است بله فقط انسانهای ولایت پذیر و ولایت مدار میتوانند سیئه را دفع کنند

هر نیکی بدی را دفع نمیکند آن نیکی باید احسن باشد

یعنی خوبتر بشیم تا بدی دفع بشه

یک قدم از اونجایی که هستیم بیاییم جلوتر

و استعینوا بالصبر و الصلوه

کسی که نفس را بشناسد میتواند آلودگیهای آنرا پاک کند

فقط صاحبان حظ عظیم (آنانکه با ولایت مداری به معرفت نفس رسیده اند) به دیدار خدا نائل میشوند

من عرف نفسه فقد عرف ربه. برای شناخت خدا هیچ راه دیگری نیست جز از طریق معرفت نفس

توبه یعنی برگشت به حقیقت خودم و متعاقبا بسوی حق. صبر و ولایت مداری اصل است.

وَ ما یُلَقَّاها إِلاَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَ ما یُلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ (-فصلت35)

زمینه سازان ظهور امام زمان(عج) دائما با خوبتر شدنشان دارند بدی ها را دفع میکنند (ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ )

اصل رشد یعنی ولایت (یهدی الی الرشد)

یا قوم استغفروا ربکم . . ویزدکم قوة الی قوتکم (

فطرت ما همان نفس است

همان حقیقت نقس است

ونفس و ما سواها فالهمها فجورها وتقویها

بله وقتی که انسان معرفت نفس پیدا میکند الهامات قوی میشود

معرفت نفس درجات دارد

همون نفس تا شناخته نشده و چموش و جاهل است(نفس اماره است)

منظور از تبعیت ولایت مداریست

یعنی حب ولایت یعنی تمرکز قلب بر نقطه ولایت است

یعنی عدم ولایت گریزی

محب حقیقی خودبخود بدور مدار ولایت در حرکت میباشد

اصلا خاصیت حب حقیقی این است

بچه ای که متولدشده در لحظه تولد بدون اینکه چیزی ببیند بدنبال سینه مادرش میباشد

اون میگه : من نمیدونم اون چیه اما یک چیزی مستم کرده که نمیتونم از او فاصله بگیرم

بوی پیراهن یوسف بینایی رو بهش برگردوند

وابتغوا الیه الوسیله

امام زمان(عج) : دعا برای فرج فرج خودتون رو در بردارد

از آقا باید معرفت نفس رو بخواهیم

در فراغش باید ضجه و فریاد بزنیم

توفیق یاری رساندن به ایشان را از خدا بخواهیم

نیمه شبها برایش بی قرار کنیم

هر کس به اهمیت معرفت نفس پی برده باشه در فقدان اون از عمق جان دعا میکنه

****************************************************

ولا تکونوا کالذین نسواالله فأنساهم انفسهم اولیک هم الفاسقون سوره مبارکه حشر ایه ١٩

هر چی فسق در عالم است بدلیل عدم معرفت نفس است

هر چیزی در این عالم مراتب دارد

با فراموش کردن خدا حقیقت خود را فراموش میکنیم . و متعاقبا فاسق میشویم

این یک دستور الهیه: و لا تکونوا کالذین......................

شما مثل اون فاسق ها نباشین که با فراموشی خدا حقیقت خودشان را نیز فراموش کردند

لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم

ثم رددناه اسفل السافلین

انسان فطرتا و در خود حقیقی اش خداشناس است

تنها با ولایت پذیری

و ولایت مداری

و عملوا الصالحات یعنی عمل بر مدار ولایت

مدار ولایت برای خانم ها حضرت زهرا(س) و برای آقایون امیر المومنین (ع) است

انسان نباید از این مدار چه قلبا و چه عملا خارج بشود

توجه توجه: محب حقیقی امام زمان(عج) از این مدار نه قلبا و نه عملا هیچگاه خارج نمیشود

این حب ولایت است که او را تا همیشه بر این مدارنگه میدارد

محب حقیقی فقط کسی هست که معرفت نفس دارد و بدانوسیله به معرفت امام زمانش و معرفت خدا هم نائل شده باشد

محب حقیقی امام زمانش را برای خودش نمیخواهد

او را برای رفع گرفتاریها و برآورده شدن حاجاتش نمیخواهد

محب حقیقی خودش را و همه دار و ندارش را و همه فکر و ذکرش را وقف امام زمانش میکند

فقط محب حقیقی امام زمان(عج) به معرفت نفس خواهد رسید

انصار المهدی, [24.12.05 19:35]در واقع فقط خدا اونها رو به معرفت نفس میرسونه که بدانوسیله به معرفت امام زمانشان برسند تا بتوانند او را یاری کنند

کمال فقط مهدی

رضای خدا فقط در مهدی

اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه

اللهم عجل لولیک الفرج

خدایا به داده ها و نداده هایت شکر

**********************************************

"و مثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم کمثل ............."(بفره 265)

باید ملکات انسانی در نفس ما تثبیت بشود

و آن در صورتی تثبیت میشود که هدف ما خالصا و مخلصا کسب رضای خدا باشد

این دو لازم و ملزوم هم هستند

ما در صورتی میتوانیم ملکات انسانی را در نفس خود تثبیت کنیم که به معرفت نفس برسیم

در ادامه آثه میفرماید: "کمثل جنه بربوه اصابها وابل فاتت اکلها ضعفین فان لم یصبها وابل فطل والله بما تعملون بصیر(بقره 265)

آنهایی که معرفت نفس دارند خودشان مثل باغی هستند که بر فراز پشته ای قرار دارد اگر رگباری به آن برسد باران ریزی برای آن بس است و خداوند به انچه میکنید بیناست

نفس انسان مثل باغیست که اگر به اون علم پیدا کند بعد میتواند از عنایات ریز و درشت ولایت چونان باران ریز و درشت بهره مند شده و بکمال برسد یعنی به خدا برسد.

 

تثبیتا من انفسهم

این خیلی مهمه

خیلی از ماها هنوز ملکات انسانی در نفسمان تثبیت نشده

میدونین دلیلش چیه؟

چون از حقیقت خودمون غافلیم

ماها همون یک حقیقتی در این عالم وجود داریم که وقتی بهش میرسیم و میبینیم که در آن عالم حقیقت ما چقدر بخدا نزدیکه تازه میفهمیم که بله الحق که خدا راست گفته که "نحن اقرب الیه من حبل الورید" ما به انسان از رگ گردنش نزدیکتریم.

آن موقع خواهیم فهمید الحق که حقیقت ما بخدا خیلی نزدیکتر است تا اون رگ گردن جسممان

رک کردن ما کجا و اون حقیقت ما کجا . حقیقت ما در قرب الهیست(انا لله)

بله ما برای خداییم و بسوی او باید برگردیم . حالا بوسیله روحمان ما رو دو روزی فرستاد در قالب جسم مان تا در این دنیا آنچه باید بکاریم, بکاریم . تا هر روز و هر ساعت ثمره آن را درو کنیم و به سوی کمالاتمان یعنی تثبیت ملکات انسانی مان اوج گرفته و مجددا با معرفت نفس بسویش باز گردیم

انصار المهدی, [25.12.05 19:06]بعضی از ملکات روحانی از ما صادر میشود اما هنوز آن ملکات در اصل و حقیقت وجودمان تثبیت نشده

این السبب المتصل بین الارض و السماء (کجاست آن آقایی که سبب اتصال آسمان و ملکوت نفس ماست با دنیای زمینی ما؟)

باید خیلی به ایشون حقیقتا و از ته دل متوسل بشیم

باید در فراق این تنها معلم زمینی این عالم بسوزیم تا ایشان تدریس خود را برایمان شروع کنند آن تدریس خاص را.

اینقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را

بله در عالم ملکوت از نفس ما تا اسماءالله فاصله ای نیست

یعنی ما در آنجاست که میتوانیم امام زمانمان را بشناسیم

میتوانیم اسماء و صفات الهی را نظری بیندازیم

و به قرب خود را بخدا ببینیم و بمرور حتی قرب را نبینیم و فقط با او یکی شویم و به وحدت برسیم

به اینکه ما به او برسیم که ما را در آن وادی دیگر اثری نیست بلکه بمرور دیگر فقط حدا دیده میشود و بس

حقیقت ما با خدا فاصله ای ندارد اصلا من در آن حقیقت معنایی ندارد. گناهان فقط نمیگذارند که ما این عظمت را درک کنیم . همین.

بله . خدا باید به ما این توفیق رابدهد که آن نفس خود را که با گناهانمان بفراموشی سپرده شده است محددا بیاد آوریم

*********************************************

اللهم عرفنی نفسک ................فان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی

تنها راه شناخت امام زمان و حفظ دینمان معرفت نفس است

کسی که از این دنیا برود و امام زمانش رو نشناسند به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است

خدا به حقیقت ما یعنی به نفس ما یک جسم داده که برای اینکه بتونیم بوسیله جسمان کارهایی را در این دنیا به مرحله عمل در بیاریم یک روح هم بما داده . این روح ما واسط بین حقیقت ما و جسم ماست.

ببیین الان چه چیزی باعث میشه که شما بتونین دست تون رو حرکت بدین ؟ روحتون .

وقتی که انسان قبض روح میشه دیگه نمیتونه دستش رو حرکت بده

خوب در آن هنگام که روح شما قبض میشود اما حقیقت شما که هنوز هست . اون نفس شماست

همون که در دنیا هر چه اراده میکرد روح بوسیله نفوذ و تسلطی که بر جسم داشت اون کار رو انجام میداد

پس آنچه باعث حرکت دست شما در این دنیا میشود روح شماست که اون هم دارد از نفس شما دستور میگیرد و بوسیله جسم آن را عملی میکند

تا زمانیکه ما روح در بدن داریم میتوانیم آنچه که حقیقت ما اراده میکند را بوسیله این جسم مان به مرحله عمل در بیاوریم

اما وقتی که در واقع از حقیقت ما یعنی از نفس ما روح قبض شد دیگر دست ما از این عالم کوتاه میشود

پس باید ما در این عالم نفس خود را بشناسیم و بسوی حق رجعت کنیم و مجددا از طریق روحمان به جسم مان دسترسی دیگر داشته باشیم اما این بار با معرفتی که از حقیقت خودمان به لطف خدا وعنایا ت امام زمان (عج) کسب کرده ایم , ملکات انسانی را در نفس خود تثبیت کنیم. ان شاءالله.

****************************************

"من عرف نفسه فقد عرف ربه"

ما (نفس) مسافریم بسوی خدا و توشه ما فقط معرفت است و معرفت حاصل نخواهد شد مگر از راهش.

پیامبر(ص): انا مدینه العلم و علی بابها

ولایت پذیری و ولایت مداری راه رسیدن به معرفت است

و باید بخدا و امام زمان(عج) خیلی متوسل شویم تا دستمان را بگیرند

دختری بامادرش می خواستن ازپل چوبی ردشوند,مادرروبه دخترش گفت:دست مرابگیرتازپل ردشویم,,دخترروبه مادرکردگفت من دست تورانمیگیرم ,,تودست مرابگیر,,مادرگفت:چرا؟چه فرقی میکند?مهم این است دستم رابگیری وباهم ردشویم.....دخترک گفت اگرمن دست تورابگیرم هرآن ممکن است که دستت راول کنم,,امااگرتودست مرابگیری آن رارهانمی کنی,, ,این دقیقأرابطه ماباخداست اگرمادست خدارابگیریم باگاهی غفلت دستش رارهامی کنیم,, امااگربخواهیم اودست مارابگیردهرگزدستمان رارهانخواهدکرد,, واین یعنی عشق,,,,,,,دستان خدادردستان شما

تدبر در این آیه: "الذین لا یرجون لقائنا"(فرقان: 21) کسی که امید به ملاقات خدا داشته باشد به معرفت نفس میرسد والا در مقابل آن توفیق کبر ورزیده است

باور اینکه میشه خدا رو دید و بهش معرفت پیدا کرد ما رو به معرفت نفس میرسونه

من کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا

نفس برای رخ نشون دادن نیاز به عمل صالح دارد

الصلاه معراج مومن - و نماز سکوی پرواز مومن بسوی خداست.

معرفت نفس از برکت نماز با ولایت است

یعنی نمازگزار واقعی کسی است که نه تنها در نمازش بلکه در لحظه لحظه زندگیش به امام زمانش اقتداء میکند

دلش از عالم دنیا جدا شده و به امام زمانش وصل شده. الهی هب لی کمال الانقطاع الیک

بله . اون چیزی که موجب قبولی اعمال صالح است نمازه. سوره مومنون رو دقت کنین.

استعینوا بالصبر والصلوه و انها لکبیره الا علی الخاشعین

1-صبر در راه ولایت 2- نماز 3- خشوع

و نمازگزار واقعی کسی است که خودش را تحت ولایت امام زمانش میبیند حتی در نمازش

آخه ما معمولا وقتی نماز میخونیم خودمون رو به تنهایی میبینم و نهایت با خدای خود. در صورتیکه مثلا در نماز جماعت ما خودمون رو پشت امام جماعت میبینیم و نهایت با خدای خود.

در نماز و تمامی لحظات زندگی ما باید قضیه رو آنطور ببینیم .

اون موقع هست که نماز من با نماز امام زمانم. عمل من با عمل امام زمانم با هم خریداری میشود ان شاءالله

دیدمون رو باید درست کنیم در همه لحظات زندگی علی الخصوص در نماز

فرازهایی از ندبه: دعائنا به مستجابا . ارزاقنا به مبسوطه. همومنا به مکفیه. حوائجنا به مقضیه.

صلواتنا به مقبوله

اون مثال رو که گفتم در نماز جماعت چطور قضیه رو میبینیم همین دید رو در تمامی لحظات علی الخصوص در نمازهایمان خودمان را پشت امام زمانمان ببینیم و به ایشان اقتدا کنیم ان شاءالله

امام خمینی : اگر بی اذن امام زمان در جایی نماز بخوانی در مکان غصبی نماز خوانده ای

۱. امام باقر ـ علیه السلام ـ فرمود «کسی که دوست دارد با عبادتی به خداوند نزدیک شود ولی امامی از طرف خدا برای او نباشد، هر چند تلاش نموده باشد عملش پذیرفته نمی شود»

"ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیخم و لا هم یحزنون"(احقاف: 13)

باید خدا رو به ربوبینت قبول داشته باشیم

و بگذاریم خودش کار تربینی خودش رو آنگونه که حکمتش اقتضاء میکنه انجام بده و در آن مسیر استقامت داشته باشین

ربنا الله

میپرسین چگونه به معرفت نفس برسیم

خوب خدا رو لااقل در حد یک مربی قلبا باورش کنیم

نگاهمون به دستش باشه که چه میکنه و چجوری میخواد منو بخودم نشون بده

دقت کنیم خوب به همه چیز نظز کنیم حواسمون به نحوه تعلیم و تربیتش باشه

که در آنصورت خدا خوف و حزن رو از ما مبگیره و ما رو به آرامش حقیقی میرسونه که اون ناشی از معرفت نفسه

زیر سایه ربوبیت و ولایت خدا و رسولش و ائمه(ع)

بهش اعتماد کنیم در عین حال تا میتونیم عمل صالح رو به پیش بفرستیم تا به بهشت لقاء نائل بشیم ان شاءالله(طبق آیه بعد-احقاف: 14)

تا میتونیم استغفار کنیم از بابت اعمال نا صالحی که تا کنون داشته ایم و به درگاهش ارائه داده ایم

یک شاگرد خوب دیدیم چطوری و با چه حالی سر کلاس درس مینشینه؟ با اون حال که من معلم خوبی دارم میدونم هوام رو داره. حتی وقتی که شاگرد سرش زیره و داره چیزی مینویسه اما با دلش داره معلمش رو نگاه میکنه و دلش پیش معلمشه

و این دله که به دل راه داره و این دله که معلم رو میکشونه بالای سرش. و یک دفعه متوجه میشه که معلمش داره دستی به سرش میکشه

خانم ها مربی این عالم رو هم همانگونه باور داشته باشیم و هر کار میکنیم دلمون پیشش باشه و امیدوار به این که میدونم که هوام رو داره اون چیزی که باید یاد بگیرم رو بهم یاد میده

قالوا ربنا الله: آنها تازه اونقدر به سیر تربینی معلمشون و اینکه هواشون رو داره ایمان دارن که حتی در مقابل دیگران بهش پز میدن و میگن: ربنا الله

آنها با تمام وجود باور دارن که الله رب ماست. به سیر تربینی او اعتماد دارن و در حین اون ربوبیتش از صمیم دل ازش میخوان که هر چه زودتر اونها رو به معرفت نفس و نهایتا معرفت و لقاء خودش برسونه

ملائکه بخدمتش گماشته میشن تا او را معارفی برسانند که باید برسه و بدانوسیله آرامش پیدا کنه

تا انسانها خدا را ملاقات نکنند به اون آرامش حقیقی نخواهند رسید

إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِکَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30)

نَحْنُ أَوْلِیاؤُکُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِی الْآخِرَةِ وَ لَکُمْ فِیها ما تَشْتَهِی أَنْفُسُکُمْ وَ لَکُمْ فِیها ما تَدَّعُونَ (1

به ربوبیتش اعتماد کنیم در این مسیر استقامت کنیم منتظر باشیم در عین حالیکه مداوم از ته دل استغفار و عمل صالح را به آستانش تقدیم میکنیم خالصا و مخلصا برای رضایتش نه برای چمع کردن ثواب. (البته با توجه به حضور امام زمان عج و اقامه نماز و تمامی لحظات زندگیمون رو با اقتداء به ایشون و بی قراری و دعا در فراقشان)

اگه انسان اینها 👍رو همه رو با هم داشته باشه و مدام از ته دل بخدا پناه ببره از شر شیطون ان شاءالله که میرسوننش

****************************************

حدیث قدسی: "من طلبنی وجدنی من وجدنی عرفنی من عرفنی عشقنی من عشقنی عشقته............."

بچث سر طلب حقیقی هست. جمع نقیضین هم محاله. محاله که کسی هم طالب دنیا باشه هم طالب خدا.

خدا میفرماید: هر کس منو وافعا خالصانه طالب باشه منو پیدا میکنه و بهم معرفت پیدا میکنه..............و لازمه معرفت بخدا معرفت نفسه. یعنی خدا به هر که خالصانه طالب لقاء خدا باشه معرفت نفس میده و متعاقبا معرفت خودش رو

"یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم"(مائده: 16)

الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا

هر که از پی خشنودی و رضای خدا راه ولایت رو بره(سبل السلام).............

هرکه راه ولایت را رود خدا با قرآن اورا هدایت می کند

از تاریکیهای جهل خارج بیرونش می آره و بسوی نور معرفت هدایتش میکند

 

وقتی هم می گوید " باذنه " یعنی به هیچ چیز دیگری نیاز نیست

او رو به معرفت امام زمانش میرساند(صراط مستقیم)

نکته در این آیه و اون حدیث قدسی در خلوص نیته. اگر انسان خالصا طالب لقاء خدا و کسب رضایتش باشد خدا او را به معرفتش میرساند

ان کُنْتُمْ تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله

سبل السلام راه ولایت است و صراط خود ولایت است. صراط خود امام زمان(عج) میباشد

و مثل در نماز جماعت چطور مامون خودش را پشت امام جماعت میبیند که میتواند به او اقتداء کند حتی اگر امام پشت پرده هست . ما نیز با اینکه امام زمان پشت پرده غیبت است و با چشم ظاهر دیده نمیشود اما باید خودمان را در زندگی پشت امام زمان ببینیم و در تمامی لحظات زندگی به ایشان اقتداء کنیم

بله اگر خدا رو خالصانه دوست داریم باید که آنی از ولایت امام زمان غافل نشویم و حضورش را درک کنیم با اینکه هنوز ظهور نکرده اند

فاتبعونی: پس باید که از من امام زمان تبعیت کنید خودتان را تحت ولایتم ببینید حتی اگر خودم را نمیبینید

ان تطیعوه تهتدوا اطاعت را شرط هدایت قرار داده

نتیجه ولایت مداری و ولایت پذیری بخشش گناهان و رسیدن به معرفت نفس است

مثال شاگرد تو کلاس که عاشق معلمش هست رو فراموش نکنین با اینکه ممکنه سرش پایین باشه و داره چیزی مینوسه اما چون دلش پیش معلمش هست این دل اونه که معلم رو میکشونه بالای سرش و بناگاه میبینه که معلم داره دستی به سرش میکشه. بله برای عاشقان آقا جانمان که دلشون همیشه پیش ایشونه بزودی میبنن که درهای رحمت خدا باذن خدا اما "بکاسه و بیده ریا رویا هنیئا سائغا لا ظماء بعده" شامل حالشون میشه ان شاءالله.

برحمتک یا ارحم الراحمین

ان رحمت الله قریب من المحسنین

************************************

معرفت نفس از اسرار ولایته

من عرف نفسه فقد عرف ربه

. . .وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَکى‏ مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لکِنَّ اللَّهَ یُزَکِّی مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (نور21)

 و اگر فضل و رحمت خدا نبود احدى از شما پاک و پاکیزه نمى‏شد و لیکن خدا هر کس را مى‏خواهد منزه و پاک مى‏کند که خدا شنوا و دانا است .

معرفت نفس ما رو به فهم ولایت خدا و رسولش میرسونه

. . .وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَکى‏ مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لکِنَّ اللَّهَ یُزَکِّی مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (نور21)

 و اگر فضل و رحمت خدا نبود احدى از شما پاک و پاکیزه نمى‏شد و لیکن خدا هر کس را مى‏خواهد منزه و پاک مى‏کند که خدا شنوا و دانا است .

بله فضل خدا و رحمتش همان ولایت است

و خدا از ما خواسته که از فضلش بخواهیم " واسیلواالله من فضله

و هیچکس نمیتواند به تزکیه نقس برسد مگر اینکه از برکت ولایت به معرفت نفس برسد

و این خداست که در اثر معرفت نفس انسان را تزکیه میکند

ولاتزکوا انفسهم : از عیوب خود بی خبریم و استغفار ما تشریفاتی ست .

ایها الذین آمنوا، لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان، فانه یأمر بالفحشاء و المنکر و لو لا فضل‌اللّه علیکم و رحمته ما زکی منکم من احد ابداً و لکن‌اللّه یزکی من یشاء واللّه سمیع علیم.» (نور، 24/21)

قالَ یا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ (46)

شاید برای امثال من محکمترین و اولین قدم عمل به این آیه باشد تا مورد رحمت قرار گیریم

این که: " معرفت نفس یعنی آدمی باید نفس یا روح یا حقیقت خود را باید بشناسد تا بداند که چه بوده وچه شده وچه میتواند باشد "این غلط است

معرفت نفس این نیست که شما بدانید که چه بوده و چه شده و چه میتوانید باشید

معرفت نفس یعنی بفهمی که حقیقت تو چیست و از کجا آمده ای و آمدنت بهر چه بود

بر ما لازم است که نفس خود را بشناسیم

تا به آن جوابها برسیم والا انسان مرتب باید بدور خود بچرخد در همین عالم مادی و جسمانی خود

ما باید ببرکت ولایت از توبه و اصلاح عمل خود بهره ببریم

جدا شدن از منیت ها

تنها و نزدیکترین راه رسیدن به خداست

رسیدن یعنی فهمیدن. همه ما حقیقت همه ما در قرب الهی هست اما اونو رو لزوما نمی فهمیم

معرفت نفس یعنی بفهمی که حقیقت تو چیست و از کجا آمده ای و آمدنت بهر چه بود: یعنی که مبداء و مقصد خودت را شهود کنی و حکمت از آن مبداء و مقصد را دریابیم

**************************************

ُبیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ (36) رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصار

در خانه‏هایى که خدا اجازه داده همواره محترم و با عظمت باشند و نام وى در هر بامداد و پسین در آن یاد شود (36).

مردانى هستند که تجارت و معامله، از یاد خدا و نماز خواندن و زکات دادن غافلشان نمى‏کند. و از روزى که در اثناى آن روز دلها و دیدگان زیر و رو شود بیم دارند (37).

اذن خدا باید باشه

بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ

دل انسان خانه خداست. نفس انسان خانه خداست که اذن داده شده که حرمت داشته باشه و یاد خدا در آن همیشه باشه

بیت نفس

آنان که بیت نفس خود را تصاحب کردند و او را از اغیار خالی کردند هیچ مشغولیتی دیگر آنان را غافل از خدا و اوامر او نمیکند.

البته می دانید که مصداق کامل ایه ولایت است

و ایشان همیشه بیم دارند از آن روزی که دلها و دیدگان زیر و رو شود

با این وجود در ادامه آیه اعمال صالح ایشان را ذکر می کند : یعنی هیچکس از عمل بی نیاز نیست

یعنی روزی که در آن هیچ امنیتی برای دل و دیده نیست مگر آنکه به زیر سایه ولایت باشد

لِیَجْزِیَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ

 تا خدا بهتر از آنچه کردند پاداششان دهد و از کرم خویش افزونشان کند و خدا هر که را بخواهد بى حساب روزى مى‏دهد (38).

آنان با ذکر خدا با معرفت خدا به زیر سایه ولایت سعی دارند که ولایت مدار باشند. و خدا هم به آنان را نصیبی از ولایت میدهد(و لهم نصیب مما کسبوا)

یعنی آنان را به سر سفره ولایت می نشاند(من فضله)

در آیه تجارت و بیع را از هم جدا کرده. یک علتش همان تجارت و بیع است ( مشغولیت های دایمی و مشغولیت های زودگذر )

وَ اللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ

ما هنوز بیت نفس خود را تصاحب نکرده ایم

صاحب خونه خداست باید او اذنش را بدهد

شفیع لازم داریم (رجال لا بلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله)

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف(ولی خدا ) انسان کامل را باید شفیع قرار دهیم.

وقتی که ما حقیقت و بیت نفس خودمان را تصاحب کنیم به اذن الله آنوقت حقیقت ما صبح و شب در حال تسبح و تنزیه خدا خواهد بود

دلیل این همه سر در گمی های فعلی ما اینه که بجای اینکه به حقیقت خودمون بر گردیم و او را شناخته و به اذن الله اونو تصاحب کنیم اومدیم توی این عالم دنیا و همین جا مونده گار شدیم . تا چشم بهم بزنیم باید این خانه دنیایی اجاره ای دنیایی رو تحویل صاحبخونه اش بدیم و برگردیم به اصل خودمون اما شاید دیگه اون موقع وقتی برای تصاحبش نداشته باشیم.

و آن موقع مواجه میشیم با یک خونه ای که شاید تا اون موقع حتی یک ذکر حقیقی با معرفت هم در او صورت نگرفته باشد

در صورتیکه: مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک_ چند روزی قفسی ساخته اند بهر تنم

اینقدر در میزنم این خانه را _ تا ببینم روی صاحب خانه را(یعنی مهدی صاحب الزمان عج را ان شاءالله)

 *******************************

هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمومنین رحیما"(احزاب:43)

باور خدا و اینکه او به زودی دست مارو میگیره و از تاریکی ها بیرون میکنه و بسوی نور هدایت میکنه باغث میشه که آن توفیق رو شامل حال ما میکنه

باور خیلی مهمه . اعتماد به دستگیری خدا

خداوند فرموده: من به گمان خوش بنده ام رفتار میکنم

ما باور داشته باشیم و نگاهمون به دست خدا باشه که او ما رو از تاریکی های جهالت بیرون می آره و به نور معرفت میرسونه , بقینا میرسونه

سوره مبارکه اسراء آیه 25

رَّبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِی نُفُوسِکُمْ إِن تَکُونُواْ صَالِحِینَ فَإِنَّهُ کَانَ لِلأَوَّابِینَ غَفُورًا

پروردگارتان به آنچه در درون شماست، آگاه تر (از خودتان) است. اگر صالح باشید، قطعاً او آمرزنده توبه کنندگان است.

کان بالمومنین رحیما(خدا به اونهایی که باورش دارن رحیمه)

بله . اعلم منا فی نفوسکم

سوال: درون ما چیست(فی انفسکم)؟

که خدا از آن سخن میگوید

درون ما(درون جسم ما) یک روح الهی دمیده شده است

زمان قبض روح , آن روح از درون ما قبض میشود

کسب انسان هم مربوط به همان روح است

 

حقیقت انسان روح او نیست حقیقت انسان نفس اوست که از طریق روح با جسم ارتباط برقرار میکند

خداوند حقیقت ما را (نفس ما را ) در عالم ایجاد کرد بعد روح را در کالبد جسم مان دمید و هر دو را تحویل ما داد . روح وسیله ای برای اتصال نفس با جسم ماست ست و عالم دنیاست

اگه انسان بفهمد که من کیستم از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود از حالت بهت و حیرت بیرون می آد

توی یک کاغذ بنویسید جسم توی یک کاغذ دیگه بنویسید روح این دو کاغذ رو بهم بچسبانید. بعد اون کاغذی که روش نوشتین روح رو با دست خودتان بگیرید و ببینید وقتی که دستتان را تکان میدهید آن به کاغذ به اصطلاح روح و بعد بلافاصله اون کاغذ به اصطلاح جسم به حرکت در می آد

شما مثالید برای نفس کاغذی که شما در دست گرفتید روح و آنکه به او چسبیده است جسم

دلیل این همه واسطه ها اینست که چون نفس از عالم مجردات است و از سنخ باطن عالم است خودش به تنهایی نمیتواند در عالم دنیا دستی داشته باشد پس خدا روح را خلق کرد تا واسطه ای بشود برای اتصال نفس به عالم دنیا( از طریق جسم او)

تا این که قد نفس بوسیله روح و جسم ش به عالم دنیا برسه و بتونه با انجام اعمال صالحه برای به کمال رسیدن خودش توشه جمع کنه

هر کس دلش پاک از هر گونه کینه ای باشد به معرفت نفس میرسد

هر کس دلش بی غل و غش باشد به معرفت نفس میرسد

"ان الصلوه تنهی عن الفحشی و المنکر"(عنکبوت: 45)

الصلو ه معراج مومن

امام صادق(ع) در لحظات آخر عمر خود فرمودند: "الصلوه الصلوه الصلوه"

نماز سکوی پروازه.

حضرت زهرا سلام الله علیها: خدای تعالی ایمان را برای پاکیزگی از شرک قرار داد ، و نماز را برای دوری از تکبر و خودخواهی.

فَجَعلَ اللهُ الایمانَ تَطهیراً لَکم مِنَ الشِّرکِ ، وَ الصَّلاةَ تَنزیهاً لَکم عَن الکِبرِ؛

الاحتجاج علی اهل اللجاج (طبرسی)، ج1، ص99

خدا ما رو در بهترین حالات خلق کرد(لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم) سوره تین: 4

پس از آن ما را به پست ترین حالات سقوط کردیم(ثم رددناه اسفل السافلین) تین: 5

الا الذین امنوا و عملوا الصالحات : تنها راه برگشت به حقیقت مان(احسن تقویم) باور خدا و انجام اعمال صالح است. مهمترین از اعمال صالح نماز است

احسن تقویم همون نفس ما و حقیقت ماست

باید یکبار دیگه به اون حقیقت مون برسیم

با باور خدا و اعمال صالحه که در راس آن نماز است

نماز سکوی پرواز است. اما در صورتیکه نماز گذار ولایت مدار باشد.

افضل الاعمال انتطار الفرج. این یک حقیقته.

امام صادق(ع): توقع امر صاحبک لیلک و نهارک(در شب و روزت منتظر فرج صاحب و مولایت باش)

خواهرانم شما از صبح تا الان منتظر فرج امام زمان(عج) بودین؟

 

نماز کسی برایش سکوی پرواز استکه ولایت مدار باشد یعنی مثلا از صبح تا به شب و شب تا به صبح منتظر فرج مولا و صاحبش باشد

من عرف نفسه فقد عرف ربه : فقط نماز گذار ولایت مدار یعنی فقط نماز گزار منتظر هر روز و هر شب فرج به معرفت نفس و نهایتا به معرفت امام زمانش و به معرفت خدا میرسد.

*************************************

 

ترجمه تفسیر المیزان، ج‏7، ص: 138

[فرق بین پیامبر (ص) و دیگر مردمان، مانند فرق بینا و نابینا است‏]

" قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمى‏ وَ الْبَصِیرُ أَ فَلا تَتَفَکَّرُونَ" زیرا معناى این جمله به طورى که از سیاق آن استفاده مى‏شود، این است که: گر چه من در بشر بودن و ناتوانى مثل شمایم، لیکن این دلیل نمى‏شود که من شما را به پیروى خود دعوت نکنم، براى اینکه خداى تعالى مرا با وحى خود به معارفى آشنا کرده و شما را نکرده. و در نتیجه فرق من با شما مثل تفاوتى است که بینا با نابینا دارد، همانطورى که نابینا و بینا در عین اینکه در انسانیت مشترکند، در عین حال اوضاع و احوال آن دو حکم مى‏کند که باید نابینا پیروى بینا را بکند، همچنین جاهل باید عالم را متابعت بکند." وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِینَ یَخافُونَ أَنْ یُحْشَرُوا إِلى‏ رَبِّهِمْ ..." ضمیرى که در" به" است به قرآن برمى‏گردد، خواهید گفت جلوتر اسمى از قرآن به میان نیامده بود تا ضمیر به آن برگردد؟ جواب این است که کلمه قرآن در تقدیر است، و جمله" ما یوحى الى" دلالت بر آن دارد.

بگو آیا بینا و نابینا یکیست ؟

بینایی که خدا اورا بینا کرده امام زمان است

آنوقت حقش نیست که ما که کوریم آنی دستمونو از تو دستش بیرون نیاریم؟

فاستغذ بالله . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

والذین کفروا اعمالهم کسراب

اعمال کسانی که از ولایت جدا هستند مانند سراب است که تشنه گمان می کند اب است

خواهرانم اگه اینقدری که ما دنبال معارف هستیم دنبال عمل کردن به آنقدری که معرفت داریم بودیم با نور همان اعمال علی الخصوص اگه آن اعمال ناشی از انتظار فرج باشد زودتر به معرفت نفس و معرفت خدا خواهیم رسید.

افضل الاعمال انتظار الفرج

یعنی هر چه عمل صالح میتوانیم ناشی از انتظار فرج باشد

به آن میگویند ولایت مداری. یعنی سوزن پرگار وجودم فکرم ذکرم و نهایتا عملم بر نقطه ولایت یعنی بدلیل انتظار فرج است

باور کنین من که خودم اینطوریم یعنی هر وقت قراره درباره مطلبی سخنرانی کنم یا مطلبی را در گروه بگذارم یا به کسی چیزی بگویم از معارف الهی قبلش سعی میکنم لااقل اگه شده یک یا چند تا کارخالصانه برای رضای خدا و به جهت زمینه سازی ظهور انجام دهم حالا اگه وقت شد یک مقدار مطالعه هم میکنم اما اگه نشد مطالعه کنم میدونم که آن اعمالی که خالصانه بدلیل انتظار فرج اگه انجام داده باشم همان نور راهم میشود و در کلامم تاثیر خودش را میگذارد ان شاءالله

حتی اگه شده از ته دل بدلیل اینکه منتظر فرجش برای همین امروز هستم مقداری استغفار کنم

منتظر یعنی همین الان که با هم داریم گفتگو میکنیم احتمال زیاد بدهیم که شاید همین الان امر ظهور واقع شود

عمل کنیم دست بیچاره ای را بگیریم تا میتوانیم به همسر آرامش بدهیم طبق آیه 21 سوره روم تا میشه نگذاریم آب تو دلش تکون بخوره . تا میتوانیم به دیگران برسیم علی الخصوص ذو الحقوق

تا میتوانیم حق الله و حق الناس را ادا کنیم. تا میتوانیم جلوی زبانمان را بگیریم جلوی غضب و شهوت مان را بگیریم تا میتوانیم دعا کنیم با امام زمانمان ارتباط روحی برقرار کنیم

تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل : آماده شوید ، خدا به سما رحم کند ، ندای برای کوچ کردن در بین شما بلند شده است

مجردها تا میتوانند از خدا بخواهند که وصله مناسبشون رو اون وصله ای که خدا میپسنده براشون اونو زودتر به عقدشون در بیاره تا بتونن بهش آرامش بدن

ثواب همه اعمالمون رو به امام زمان عج هدیه کنیم

چه وثواب اعمال گذشته حال و آینده مان را

از منیت ها بیاییم بیرون. اون چیزی که نمیگذاره من خود حقیقی ام رو ببینم همون مشغول شدن به خودمه

امام صادق(ع) : در شب و روزت منتظر فرج مولایت باش

کی به این توفیق میرسد که در شب و روزش منتظر فرج باشد؟ آنکه تند و تند هم حق الله را با نیت خالص و فقط به جهت زمینه سازی برای ظهور انجام میدهد و هم حق الناس را

فقط آنکس که شب و روزش حقیقتا منتظر فرج هست

یعنی کسی که هر آن احتمال ظهور را میدهد هر آن.

هر لحظه

مثل اینکه شما هر لحظه احتمال از راه رسیدن مهمان را میدهی

🔵آدم "صاحب خانه" که داشته باشد، نمی تواند به در و دیوار میخ زیادی بکوبد.

نمی تواند خانه را مال خودش کند. باید اجاره ی خانه اش را هرماه بپردازد . . .

🔵آدم "صاحب کار" که داشته باشد، باید حساب کارش را پس بدهد.

نمی تواند هر ساعتی دلش خواست برود و بیاید.

نمی تواند هرطور خواست کار کند . . .

🔴آدم"صاحب زمان"که داشته باشد . . صاحب زمان، یعنی صاحب زمانهایی که تلف میشود،

باگناه...

 با بیخیالی...

 یادمون باشد در برابر ثانیه هامون مسئولیم باید یک روزی به صاحبشان جواب پس بدهیم... گفتم : خدا کند که بیایی.

✨گفت : خدا کند که بخواهی✨

تند و تند کارهایت را میکنی خوشحال شاداب و با هدف کار میکنی که هر آن ممکنه مهمان از راه برسه

این یعنی حیات طیبه نه اونی که ما تا حالا داشتیم

👌🌹حیات طیبه یعنی اینکه شب و روزت منتظر فرج باشی (بفرموده امام صادق ع)

خدایا به حق معصومین(ع) و به حق آن آخرین ذخیره خودت به همه ما توفیق بده از منتظران لحظه به لحظه ظهورش باشیم ان شاءالله (که یقینا در آن حیات طیبه معرفت نفس, معرفت امام زمان عج و نهایتا معرفت و تقرب بخودت را به ما عطا خواهی کرد ان شاءالله).

التماس دعا برای تعجیل در فرجش

**************************************

قیامت:14

بل الانسان علی نفسه بصیره

 بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است.

روح فقط یک رابط است. رابط نفس است با جسم

حقیقت ما نفس ماست و روح برای برقرار ی ارتباط حقیقت ما با جسم ماست

بل الانسان علی نفسه بصیره( بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است.)

انسان فطرتا نسبت به حقیقت خودش بصیرت یعنی معرفت دارد

امام خمینی هم فرمودند نفس ادمی دو جنبه دارد ملکی و ملکوتی

ملکی(جسم ) و ملکوتی(روح و نفس )

بعضی از علماء فرموده اند که ما یک جسم داریم و یک روح و بعضی مثل: آیه الله حسن زاده آملی فرمودند: ما یک جسم داریم و یک روح و یک نفس

هر دو یک چیز رو میگن اما به تعابیری مختلف

من میگم جسمم را حرکت دادم . خوب کی این جسم را حرکت داد ؟ میگم روحم . بعد میگم روحم. خوب تو کی هستی که این روح و جسم رو به خودت اختصاص میدی و میگی روحم. اون حقیقت منه (نفس) که خدا بهش یک روح و یک جسم داده.

ما فطرتا بهش بصیرت داریم اما بدلیل مشغله ها و تعلقات دنیایی فراموشش کردیم اینه که خدا هم فراموشمون میشه

مثل: شما توی یخچال خودتون خیلی چیزها گذاشتین اما از بس فکرتون مشغول غافل از اون شدین

تعلقات ما رو غافل از حقیقت خودمون کرده

البته آیه را با قبل و بعدش بخوانید مربوط به صحنه قیامت که پرده های غفلت و دنیا رفع شده

اون بحث قیامت یک وجه اونه

بایدکه ما مجبور بشیم بریم سراغ یخچال خونمون و ببینیم که چی توش داریم و اون نیازه ماست

زمانی که ما خلاء در زندگیمون احساس کردیم و نیاز به اون بصیرت و معرفت نفس در وجودمون شدت پیدا کرد اونوقت میریم سراغش

قصه ما باید به این شکل ادامه پیدا کنه: اینقدر خودم را به این در و اون در زدم و نرسیدم

خسته ام از اینهمه پریدن و نرسیدن

همه چیز درجاتی داره

بله اول یک معرفت ابتدایی به خدا ایجاد میشه

بعد با عمل صالح که توام شد کمی منو به حقیقت خودم عارف میکنه

دوباره یک کم که عارف بخودم شدم معرفتم به خدا بیشتر میشه و دوباره یک کم دیگه عمل صالح میکنم

و اینکار ادامه پیدا میکنه تا زمانیکه شفیع می آد تو کار (مهدی صاحب الزمان عج رو شفیع قرار میدم)

اونوقت هست که معرفت نفس منتهی به معرفت امام زمان عج و نهایتا به معرفت نسبی خدا میرسه

اللهم عجل لولیک الفرج

التماس دعا. خدانگهدارتون

*****************************************************************************************

این من کیست؟

معرفت نفس

این من کیست!

من عرف نفسه فقد عرف ربه

 

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان

ای انسان تو چقدر سخت این راه پر پیچ و خم زندگی را بدون شناخت حقیقی خودت طی کردی!

 چگونه این بار سنگین بی معرفتی را تا بحال بدوش کشیده ای!

به همین دلیل است که خسته و درمانده شده ای

 چرا که بدون معرفت نسبت به خودت محال بود که بتوانی مدیریت و اداره جسم خودت را(در ابراز بندگی خداوند) به عهده بگیری

و بهترین راه برای شناخت کسی این است که حرفهای او را بشنویم. ما هم اگر بخواهیم نسبت به خودمان معرفت داشته باشیم باید ببینیم چه حرفهایی روح ما با جسم ما و چه حرفهایی نفس ما با روح ما دارد.

انسان=جسم + روح +نفس

(در ضمن هر قسمت از این دلنوشته(از: Ansar Imam Mahdi) دریک زمان جداگانه ای به ترتیب زمانی به مدت 1 سال نوشته شده به همین دلیل از انسجام باطنی برخوردار است نه ظاهری)

فصل اول

 حرفهای روح با جسم

 ای جسم ای دست بنویس چیزهایی که مرا به کمال یعنی به خدا برساند....